Ecofix

klej ecofixECOFIX PLUS - klej do tkanin.


Zastosowanie: Ecofix-Plus jest klejem o przedłużonym działaniu przeznaczonym do utrzymywania tkanin, odzieży we właściwej pozycji podczas drukowania.
Najlepsze rezultaty uzyskuje się, gdy klej jest rozpylany z odległości ok. 30 cm (12 ins).
Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.
Pojemnik pod ciśnieniem - chronić przed słońcem i temp. powyżej 50ºC.
Nie dziurawić i nie palić pojemnika nawet po jego zużyciu.
Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem.
Nie wdychać oparów.
Używać tylko w dobrze wywietrzonych pomieszczeniach.
Nie palić tytoniu w pobliżu.
Przechowywać z dala od źródeł ognia, a także płomieni i iskier. Chronić przed dziećmi.
Produkt skrajnie łatwopalny.